When everyone has responded or there are enough responses to make a choice, you can set the final date and location.
เมื่อ ทุกคน ได้ตอบรับ หรือ ได้รับการตอบรับเพียงพอแล้ว เพื่อสร้างทางเลือก คุณสามารถ จัด วันสุดท้าย และสถานที่.
Move your appointments by simply dragging, copying and pasting. Clear up a busy schedule by assigning different colors to various appointments and events. Powerful reminder functions make sure you’ll always remember your events. Customizable week numbers or repetitive options and many other functions suited to your own personal needs.
ย้ายการนัดหมาย ของคุณ โดยการลาก คัดลอกและวาง. จัดฅรางที่ยุ่งเหยิงให้ชัดเจนขึ้น โดยการกำหนด สีที่ แตกต่างกันเพื่อ นัดหมาย ต่างๆและ เหตุการณ์หลากหลายที่เกิดขึ้น. ฟังก์ชั่น การเตือน ที่มีประสิทธิภาพทำให้แน่ใจว่าคุณจะจด จำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ของคุณ. หมายเลขสัปดาห์ที่ปรับแต่ง หรือตัวเลือก ซ้ำและฟังก์ชั่น อื่นๆ อีกมากมาย ที่เหมาะสมกับ ความต้องการส่วนบุคคล ของคุณเอง.
Sharing
แชร์
{0} app
แอพ {0}
The {0} button gives access to a broad variety of user customizable actions to do something with an event. This smart menu automatically hides not applicable {1}.
ปุ่ม {0} ช่วยให้คุณเข้าถึงการใช้งาน การปรับแต่งกิจกรรมได้สะดวก โดยที่ตัว {1} เมนูจะซ่อนเครื่องนี้อัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งาน.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
ลูกเล่นพิเศษที่แอพ {0} มีเช่น: การแก้ไขกิจกรรมเป็นกลุ่มในครั้งเดียว เพียงแตะที่{1} และเลือกกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข หรือลบออกทั้งหมดด้วยวิธีลากและวางในครั้งเดียว.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
ลูกเล่นพิเศษที่แอพ {0} มีเช่น: การแก้ไขกิจกรรมเป็นกลุ่มในครั้งเดียว เพียงแตะที่{1} และเลือกกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข หรือลบออกทั้งหมดด้วยวิธีลากและวางในครั้งเดียว.
Configurable {0} Menu
เมนู{0}แบบปรับได้
Custom Alerts
ปรับแก้การแจ้งเตือน
{0} allows to set much more flexible alerts than the normal calendar app. 3 days before, 4.5 hours before, 2 days, 3 hours and 2 minutes before: it's all possible. It's even possible to set alerts on exact dates and times, instead of relative times.
แอพ {0} ยอมให้คุณตั้งการปลุกหรือเตือนได้มากตามต้องการและมากกว่าแอพปฏิทินอื่น ๆ ที่มี คุณสามารถกำหนด 3 วันล่วงหน้า และ 2 นาทีก่อนงานก็ยังได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเตือนในวันและเวลานั้นๆ ได้เช่นกัน.
Interactive Details
ข้อมูลเชิงโต้ตอบ
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
หากต้องการดูโน๊ตกิจกรรม สามารถดูได้แบบ HTML หากกิจกรรมใดที่คุณใส่ตำแหน่งเอาไว้ คุณเพียงแตะเลือกตำแหน่งนั้นเพื่อส่งไปยัง Maps หรือแอพนำทางอื่นที่คุณมี.
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
หากต้องการดูโน๊ตกิจกรรม สามารถดูได้แบบ HTML หากกิจกรรมใดที่คุณใส่ตำแหน่งเอาไว้ คุณเพียงแตะเลือกตำแหน่งนั้นเพื่อส่งไปยัง Maps หรือแอพนำทางอื่นที่คุณมี.
Emoji
อิโมจิ
Categorizing events and calendars with emoji. Each event can have an individual emoji indicating what it is about. Soccer events can have a soccer ball emoji, parties a balloon, a glass for a drink.
จัดหมวดหมู่เหตุการณ์และปฏิทินด้วยอีโมจิ แต่ละเหตุการณ์สามารถมีอิโมจิแต่ละตัวได้เพื่อระบุว่าเป็นอย่างไร กิจกรรมฟุตบอลสามารถมีอีโมจิฟุตบอล บอลลูนปาร์ตี้ แก้วสำหรับดื่ม
The {0} app can be used to share upcoming and recently viewed events easily with individuals or groups without leaving {0}.
แอป {0} สามารถใช้เพื่อแบ่งปันกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นและดูเหตุการณ์ล่าสุดง่าย ๆ กับบุคคลหรือกลุ่มโดยไม่ต้องออกจาก {0}
Reminders
การแจ้งเตือน
Easy to use views and a widget help you to get things done.
ง่ายต่อการใช้มุมมองและเครื่องมือ ช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จ
Since {0}
ตั้งแต่ {0}
Easy to use views and a widget help you to get things done.
ง่ายต่อการใช้มุมมองและเครื่องมือ ช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จ
Location, timed and reminders without a date are all supported and can be prioritized quickly.
สถานที่ตั้ง เวลา และการแจ้งเตือนที่ไม่มีวันที่ ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด และสามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
Reminders are fully integrated in calendar views.
การช่วยเตือนมีการรวมไว้ในมุมมองปฏิทินอย่างสมบูรณ์
Extras
เครื่องมือ
Easy to use
ง่ายต่อการใช้งาน
Attachments
สิ่งที่แนบมา
With plenty of functions
มีฟังก์ชันมากมาย
Articles
บทความต่าง ๆ
Fully customizable to your personal wishes
กำหนดเองได้เต็มที่ตามที่คุณปรารถนา
We will get back to you as soon as possible.
เราจะได้รับ กลับมาให้คุณ โดยเร็วที่สุดเท่า ที่เป็นไปได้.
Fully customizable to your personal wishes
กำหนดเองได้เต็มที่ตามที่คุณปรารถนา
Home
หน้าแรก
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
ไม่ว่าคุณจะใช้ {0} {1} หรือ {2} {3} เป็นโซลูชั่นสำหรับคุณ
We will get back to you as soon as possible.
เราจะได้รับ กลับมาให้คุณ โดยเร็วที่สุดเท่า ที่เป็นไปได้.
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
ไม่ว่าคุณจะใช้ {0} {1} หรือ {2} {3} เป็นโซลูชั่นสำหรับคุณ
Infinitive
Infinitive
Title
Equal
No
No
No Difference
No Difference
You
คุณ
No
No
Copyright {0}
ลิขสิทธิ์ {0}
Screenshot
ภาพหน้าจอ
Screenshots
ภาพหน้าจอต่าง ๆ
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
โปรดกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างแม่นยำ
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
โปรดกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างแม่นยำ
OS Version
เวอร์ชั่น OS
(see {0})
(ดู {0})
(see bottom of {0})
(ดูที่ด้านล่างของ {0})
Device time zone
อุปกรณ์เวลามาตรฐานโลก
Application time zone
แอพลิเคชันเวลามาตรฐานโลก

Weekcal.com invites you to become a translator to help them translate their Weekcal.com project.

Sign up for free or login to start contributing.