When everyone has responded or there are enough responses to make a choice, you can set the final date and location.
Når alle har svaret eller der er svar nok til at foretage et valg, kan du fastslå den endelige dato og lokation.
Move your appointments by simply dragging, copying and pasting. Clear up a busy schedule by assigning different colors to various appointments and events. Powerful reminder functions make sure you’ll always remember your events. Customizable week numbers or repetitive options and many other functions suited to your own personal needs.
Flyt dine begivenheder ved blot at trække, kopiere og indsætte dem. Få styr på et travlt skema ved at tildele forskellige farver til forskellige aftaler og begivenheder. Kraftige påmindelsesfunktioner sørger for, at du altid husker dine begivenheder. Brugerdefinerede ugenumre eller gentagelige muligheder og mange andre funktioner tilpasset dine personlige behov.
Sharing
Deler
{0} app
{0} app
The {0} button gives access to a broad variety of user customizable actions to do something with an event. This smart menu automatically hides not applicable {1}.
{0} knappen giver adgang til en bred vifte af brugertilpassede handlinger til at gøre noget med en begivenhed. Denne smarte menu skjuler automatisk irrelevante {1}.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
En unik {0} funktion: batch redigering af flere begivenheder på én gang. Bare tryk på {1}, vælg de begivenheder du ønsker at ændre og flyt dem alle på én gang ved hjælpe af drag & drop.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
En unik {0} funktion: batch redigering af flere begivenheder på én gang. Bare tryk på {1}, vælg de begivenheder du ønsker at ændre og flyt dem alle på én gang ved hjælpe af drag & drop.
Configurable {0} Menu
Konfigurerbar {0} menu
Custom Alerts
Brugerdefinerede påmindelser
{0} allows to set much more flexible alerts than the normal calendar app. 3 days before, 4.5 hours before, 2 days, 3 hours and 2 minutes before: it's all possible. It's even possible to set alerts on exact dates and times, instead of relative times.
{0} gver dig mulighed for at sætte meget mere fleksible påmindelser end en normal kalender app. 3 dage før, 4,5 timer før, 2 dage 3 timer og 2 minutter før: det er alt sammen muligt. Det er endda muligt at sætte påmindelser til præcise datoer og tidspunkter, i stedet for relative tider.
Interactive Details
Interaktive detaljer
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Noterne til en begivenhed vil blive vist i HTML når der er brug for det. Hvis du har sat en lokation for en begivenhed, tryk blot på lokationen og du vil blive viderestillet til Maps eller din foretrukne navigations app.
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Noterne til en begivenhed vil blive vist i HTML når der er brug for det. Hvis du har sat en lokation for en begivenhed, tryk blot på lokationen og du vil blive viderestillet til Maps eller din foretrukne navigations app.
Emoji
Emoji
Categorizing events and calendars with emoji. Each event can have an individual emoji indicating what it is about. Soccer events can have a soccer ball emoji, parties a balloon, a glass for a drink.
Kategorisering af begivenheder og kalendere med emoji. Hver begivenhed kan have en individuel emoji, der indikerer hvad det drejer sig om. Fodboldbegivenheder kan have en fodbold emoji, fester en ballon, et glas for en drink.
The {0} app can be used to share upcoming and recently viewed events easily with individuals or groups without leaving {0}.
{0} appen kan bruges til nemt at dele kommende og nyligt viste begivenheder, med individer eller grupper, uden af forlade {0}.
Reminders
Påmindelser
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Nem-at-bruge visninger og en widget, hjælper dig med at få tingene gjort.
Since {0}
Siden {0}
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Nem-at-bruge visninger og en widget, hjælper dig med at få tingene gjort.
Location, timed and reminders without a date are all supported and can be prioritized quickly.
Lokation, tidsindstilling og påmindelser uden en dato, er alle understøttet og kan hurtigt prioriteres.
Reminders are fully integrated in calendar views.
Påmindelser er fuldt integreret i kalendervisninger.
Extras
Ekstra
Easy to use
Let at bruge
Attachments
Vedhæftede filer
With plenty of functions
Med masser af funktioner
Articles
Artikler
Fully customizable to your personal wishes
Fuldt tilpasselig efter dine personlige ønsker
We will get back to you as soon as possible.
Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.
Fully customizable to your personal wishes
Fuldt tilpasselig efter dine personlige ønsker
Home
Startside
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Uanset om du bruger {0}, {1} eller {2}, {3} er den løsningen for dig
We will get back to you as soon as possible.
Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Uanset om du bruger {0}, {1} eller {2}, {3} er den løsningen for dig
Infinitive
Imperative
Title
Sentence
No
Yes
No Difference
Informal (T), Formal not used at all!
You
Du
No
Yes
Copyright {0}
Copyright {0}
Screenshot
Skærmbillede
Screenshots
Skærmbilleder
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Medtag venligst alle relevante oplysninger, så vi kan hjælpe dig effektivt.
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Medtag venligst alle relevante oplysninger, så vi kan hjælpe dig effektivt.
OS Version
OS-version
(see {0})
(se {0})
(see bottom of {0})
(se nederst i {0})
Device time zone
Enhedens tidszone
Application time zone
Appens tidszone

Weekcal.com invites you to become a translator to help them translate their Weekcal.com project.

Sign up for free or login to start contributing.