When everyone has responded or there are enough responses to make a choice, you can set the final date and location.
Ha mindenki válaszolt, vagy elegendő válasz érkezett hogy döntést hozzon, meghatározhatja a végletes időpontot és helyszínt.
Move your appointments by simply dragging, copying and pasting. Clear up a busy schedule by assigning different colors to various appointments and events. Powerful reminder functions make sure you’ll always remember your events. Customizable week numbers or repetitive options and many other functions suited to your own personal needs.
Mozgassa a naptár bejegyzéseidet sima áthúzással, kivágással és beillesztéssel. Tegye átláthatóbbá a sűrű beosztását különböző színek hozzárendelésével a különböző eseményekhez. A sokoldalú emlékeztetők biztosítják, hogy soha ne felejtse el az eseményeit. Testreszabható hetek számozása, illetve ismétlődő opciók és sok más funkció, az Ön személyes igényeire szabva.
Sharing
Megosztás
{0} app
{0} alkalmazás
The {0} button gives access to a broad variety of user customizable actions to do something with an event. This smart menu automatically hides not applicable {1}.
Az {0} gomb lehetőséget ad több felhasználói beállításra az eseményeknél. Ez az okos menü automatikusan elrejti a nem hozzáadható {1}et.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
Egy egyedi {0} funkció: több eseményt lehet szerkeszteni egyszerre. Tartsd lenyomva az {1} gombot, válaszd ki a megváltoztatni kívánt eseményt, és mozgasd őket egyszerre vonszolással.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
Egy egyedi {0} funkció: több eseményt lehet szerkeszteni egyszerre. Tartsa lenyomva az {1} gombot, válassza ki a megváltoztatni kívánt eseményt, és mozgassa őket egyszerre vonszolással.
Configurable {0} Menu
Konfigurálható {0} Menü
Custom Alerts
Egyéni értesítők
{0} allows to set much more flexible alerts than the normal calendar app. 3 days before, 4.5 hours before, 2 days, 3 hours and 2 minutes before: it's all possible. It's even possible to set alerts on exact dates and times, instead of relative times.
A {0} segítségével sokkal rugalmasabb értesítőket lehet létrehozni, mint egy hagyományos naptári alkalmazással. 3 nappal előtte, 4.5 órával előtte, 2 nappal, 3 órával és 2 perccel előtte: minden lehetséges. Még pontos időpontokra is lehet értesítőket létrehozni.
Interactive Details
Interaktív részletek
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Az esemény megjegyzései HTML-ben látszódnak, ha szükséges. Ha helyszínt állítottál egy eseményhez, akkor tappints a helyszínre és az alkalmazás automatikusan megnyitja a Térképet vagy a kedvenc navigációs alkalmazásodat.
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Az esemény megjegyzései HTML-ben látszódnak, ha szükséges. Ha helyszínt állított egy eseményhez, akkor tappintson a helyszínre és az alkalmazás automatikusan megnyitja a Térképet vagy a kedvenc navigációs alkalmazását.
Emoji
Emoji
Categorizing events and calendars with emoji. Each event can have an individual emoji indicating what it is about. Soccer events can have a soccer ball emoji, parties a balloon, a glass for a drink.
Események és naptárak kategorizálása emojikkal. Minden esemény rendelkezhet egy különleges emojival, utalva a tartalomra. A foci események focilabdát kaphatnak, a bulik egy lufit, az ivászat pedig egy poharat.
The {0} app can be used to share upcoming and recently viewed events easily with individuals or groups without leaving {0}.
A {0} alkalmazással könnyedén megoszhatod a jövőbeli vagy nemrég megtekintett eseményeket, a {0}-ból kilépés nélkül.
Reminders
Emlékeztetők
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Könnyen használható nézetek és widgetek segítenek abban, hogy elvégezd a feladataid.
Since {0}
{0} óta
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Könnyen használható nézetek és widgetek segítenek abban, hogy elvégezze a feladatait.
Location, timed and reminders without a date are all supported and can be prioritized quickly.
Helyszínek, időzített és határidő nélküli emlékeztetők mind támogatva vannak, és gyorsan priorizálhatóak.
Reminders are fully integrated in calendar views.
Az emlékeztetők teljeskörűen integrálva vannak a naptár nézetekbe.
Extras
Extrák
Easy to use
Könnyen használható
Attachments
Mellékletek
With plenty of functions
Sok funkcióval
Articles
Cikkek
Fully customizable to your personal wishes
Teljesen testreszabható a saját igényeidhez
We will get back to you as soon as possible.
A lehető leggyorsabban kapcsolatba lépünk veled.
Fully customizable to your personal wishes
Teljesen testreszabható a saját igényeihez
Home
Kezdőlap
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Akár {0}, {1} vagy {2}-t használsz, a {3} a megoldás számodra
We will get back to you as soon as possible.
A lehető leggyorsabban kapcsolatba lépünk Önnel.
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Akár {0}, {1} vagy {2}-t használsz, a {3} a megoldás számára
Infinitive
Infinitive
Title
Sentence
No
No
No Difference
Formal (V)
You
Ön
No
Yes
Copyright {0}
Copyright {0}
Screenshot
Képernyőkép
Screenshots
Képernyőképek
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Kérjük mellékelj minden releváns információt, ezáltal hatékonyabban tudunk segíteni.
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Kérjük mellékeljen minden releváns információt, ezáltal hatékonyabban tudunk segíteni.
OS Version
Operációs rendszer verzió
(see {0})
Lásd: {0}
(see bottom of {0})
Lásd (alul): {0}
Device time zone
Eszköz időzóna
Application time zone
Alkalmazás időzóna

Weekcal.com invites you to become a translator to help them translate their Weekcal.com project.

Sign up for free or login to start contributing.