When everyone has responded or there are enough responses to make a choice, you can set the final date and location.
Kun kaikki ovat vastanneet, tai kun on tarpeeksi vastauksia päätöksen tekoon, voitte asettaa lopullisen päivämäärän ja sijainnin.
Move your appointments by simply dragging, copying and pasting. Clear up a busy schedule by assigning different colors to various appointments and events. Powerful reminder functions make sure you’ll always remember your events. Customizable week numbers or repetitive options and many other functions suited to your own personal needs.
Voitte siirtää tapaamisianne helposti vetämällä, kopioimalla ja liittämällä. Selkeyttäkää kiireistä aikataulua käyttämällä eri värejä eri tapaamisille ja tapahtumille. Tehokkaiden muistutustoimintojen ansiosta ette koskaan unohda tapaamisianne. Sovelluksessa on muokattavat viikkonumerot ja toistovalinnat sekä useita muita toimintoja, jotka sopivat omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinne.
Sharing
Jakaminen
{0} app
{0} -sovellus
The {0} button gives access to a broad variety of user customizable actions to do something with an event. This smart menu automatically hides not applicable {1}.
{0} avulla voit kustomoida oman tapahtumasi. Valikko piilottaa automaattisesti {1}, joita et voi käyttää kyseiseen tapahtumaan.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
{0} -sovelluksessa on uniikki toiminto: voit muokata monia tapahtumia samalla kertaa. Paina {1}, valitse tapahtumat, joita haluat muokata, ja sitten vain siirrät ne haluamaasi paikkaan kaikki samalla kertaa.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
{0} -sovelluksessa on uniikki toiminto: voitte muokata monia tapahtumia samalla kertaa. Painakaa {1}, valitkaa tapahtumat, joita haluatte muokata, ja sitten vain siirrätte ne haluamaanne paikkaan kaikki samalla kertaa.
Configurable {0} Menu
Määritettävä {0} valikko
Custom Alerts
Joustavat hälytykset
{0} allows to set much more flexible alerts than the normal calendar app. 3 days before, 4.5 hours before, 2 days, 3 hours and 2 minutes before: it's all possible. It's even possible to set alerts on exact dates and times, instead of relative times.
{0} sallii joustavien hälytysten asettamisen. Kolme päivää, 4,5 tuntia, 2 päivää, 3 tuntia ja 2 minuuttia ennen tapahtumaa: kaikki ajat ovat mahdollisia. Voit myös asettaa muistutuksen tietyksi päiväksi ja ajaksi, eikä tapahtuman alkamisajasta riippuvaksi hetkeksi.
Interactive Details
Interaktiivisia yksityiskohtia
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Saat tapahtuman tiedot näkymään HTML-koodilla, jos tarpeen. Jos tapahtumallesi on asetettu paikka, voit yksinkertaisesti napauttaa sitä nähdäksesi sen tarkemmin valitsemassasi karttasovelluksessa.
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Saatte tapahtuman tiedot näkymään HTML-koodilla, jos tarpeen. Jos tapahtumallenne on asetettu paikka, voitte yksinkertaisesti napauttaa sitä nähdäksenne sen tarkemmin valitsemassanne karttasovelluksessa.
Emoji
Emoji
Categorizing events and calendars with emoji. Each event can have an individual emoji indicating what it is about. Soccer events can have a soccer ball emoji, parties a balloon, a glass for a drink.
Kategorioi tapahtumia ja kalentereja emojeilla. Jokaiselle tapahtumalle voi määrittää oman emojin, joka kertoo mistä on kyse. Jalkapallo-tapahtumilla on jalkapallo-emoji, juhlilla ilmapallo ja drinkeillä lasi.
The {0} app can be used to share upcoming and recently viewed events easily with individuals or groups without leaving {0}.
{0} sovellusta voi käyttää tulevien ja äskettäisten tapahtumien jakamiseen ihmisten tai ryhmien kanssa poistumatta sovelluksesta {0}.
Reminders
Muistutukset
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Helppokäyttöiset näkymät ja pienoisohjelmat auttavat sinua tehtävissäsi.
Since {0}
Vuodesta {0}
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Helppokäyttöiset näkymät ja pienoisohjelmat auttavat teitä tehtävissänne.
Location, timed and reminders without a date are all supported and can be prioritized quickly.
Sijainteja, aikoja ja muistutuksia ilman päivämäärää tuetaan ja ne voi järjestää nopeasti.
Reminders are fully integrated in calendar views.
Muistutukset ovat täysin integroituja kalenterinäkymään.
Extras
Ekstrat
Easy to use
Helppokäyttöinen
Attachments
Liitteet
With plenty of functions
Monilla toiminnoilla
Articles
Artikkelit
Fully customizable to your personal wishes
Täysin mukautettava toiveidesi mukaisesti
We will get back to you as soon as possible.
Palaamme asiaan mahdollisimman pian.
Fully customizable to your personal wishes
Täysin mukautettava toiveittenne mukaisesti
Home
Kotisivu
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Käytät sitten sovellusta {0}, {1} tai {2}, {3} on ratkaisu sinulle
We will get back to you as soon as possible.
Palaamme asiaan mahdollisimman pian.
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Käytät sitten sovellusta {0}, {1} tai {2}, {3} on ratkaisu teille
Infinitive
Infinitive
Title
Sentence
No
No
No Difference
Informal (T)
You
Sinä
No
Yes
Copyright {0}
Copyright {0}
Screenshot
Näyttökuva
Screenshots
Näyttökuvat
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Anna kaikki tarpeelliset tiedot, jotta voisimme auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla.
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Antakaa kaikki tarpeelliset tiedot, jotta voisimme auttaa teitä parhaalla mahdollisella tavalla.
OS Version
OS Versio
(see {0})
(katso {0})
(see bottom of {0})
(katso {0} loppuosa)
Device time zone
Laitteen aikavyöhyke
Application time zone
Sovelluksen aikavyöhyke

Weekcal.com invites you to become a translator to help them translate their Weekcal.com project.

Sign up for free or login to start contributing.