When everyone has responded or there are enough responses to make a choice, you can set the final date and location.
Herkes cevap verdiğinde veya seçim yapmak için yeterli cevap olduğunda final tarihini ve konumu seçebilirsiniz.
Move your appointments by simply dragging, copying and pasting. Clear up a busy schedule by assigning different colors to various appointments and events. Powerful reminder functions make sure you’ll always remember your events. Customizable week numbers or repetitive options and many other functions suited to your own personal needs.
Buluşmalarınızı sürükleyerek, kopyalayarak ve yapıştırarak değiştirin. Dolu bir programı buluşmalara ve etkinliklere farklı renkler atayarak düzenleyin. Hatırlatıcının işlevleriyle etkinlikleri kaçırmamayı sağlayın. Özelleştirilebilen hafta sayıları veya tekrarlanan seçenekler ve daha birçok işlev kişisel tercihlerine göre düzenlendi.
Sharing
Paylaş
{0} app
{0} uyulama
The {0} button gives access to a broad variety of user customizable actions to do something with an event. This smart menu automatically hides not applicable {1}.
{0} butonu, bir etkinlikle ilgili bir şeyler yapmak için kullanıcıya göre özelleştirilebilen geniş çeşitli eylemlere erişim sağlar. Bu akıllı menü, geçersiz {1}ı otomatik olarak gizler.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
Eşsiz bir {0} özelliği: çoklu etkinlikleri tek seferde toplu düzenleyin. Yalnızca {1}'a dokunun, değiştirmek istediğiniz etkinlikleri seçin ve sürükle ve bırak özelliğini kullanarak hepsini tek seferde taşı.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
Eşsiz bir {0} özelliği: çoklu etkinlikleri tek seferde toplu düzenleyin. Yalnızca {1}'a dokunun, değiştirmek istediğiniz etkinlikleri seçin ve sürükleyin ve bırak özelliğini kullanarak hepsini tek seferde taşıyın.
Configurable {0} Menu
Yapılandırılabilir {0} Menüsü
Custom Alerts
Özel alarmlar
{0} allows to set much more flexible alerts than the normal calendar app. 3 days before, 4.5 hours before, 2 days, 3 hours and 2 minutes before: it's all possible. It's even possible to set alerts on exact dates and times, instead of relative times.
{0}, normal takvim uygulamasından çok daha esnek alarmlar ayarlamanıza izin verir. 3 gün önce, 4,5 saat önce, 2 gün, 3 saat ve 2 dakika önce: hepsi mümkün. Hatta yakın zamanlar yerine kesin tarih ve saatlere alarm kurmak bile mümkün.
Interactive Details
İnteraktif detaylar
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Bir etkinliğin notları, gerektiğinde HTML olarak gösterilecektir. Bir etkinlik için belirlenmiş bir konumunuz varsa, basitçe konuma dokunun ve Haritalar'a veya favori navigasyon uygulamanıza yönlendirileceksiniz.
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Bir etkinliğin notları, gerektiğinde HTML olarak gösterilecektir. Bir etkinlik için belirlenmiş bir konumunuz varsa, basitçe konuma dokunun ve Haritalar'a veya favori navigasyon uygulamanıza yönlendirileceksiniz.
Emoji
Emoji
Categorizing events and calendars with emoji. Each event can have an individual emoji indicating what it is about. Soccer events can have a soccer ball emoji, parties a balloon, a glass for a drink.
Etkinlik ve takvimleri emoji ile kategorize etme. Her etkinlik kendi emojisine sahip olur. Futbol müsabakalrı futbol topu emojisi, partiler, balon veya içki emojisine sahip olabilir.
The {0} app can be used to share upcoming and recently viewed events easily with individuals or groups without leaving {0}.
{0} uygulaması yaklaşan etkinlikleri bireyler ve kişilerle {0}'den hiç çıkmadan paylaşmak için kullanılabilir.
Reminders
Hatırlatıcılar
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Kolay görüntüleme özelliği ile bir widget işleri halletmene yardımcı olacak.
Since {0}
{0}'den beri
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Kolay görüntüleme özelliği ile bir widget işlerinizü halletmene yardımcı olur.
Location, timed and reminders without a date are all supported and can be prioritized quickly.
Yer ve saat bazlı hatırlatmalar tarih desteği olmadan çalışacak şekilde ayarlanır ve öncelikli hale getirilebilir.
Reminders are fully integrated in calendar views.
Hatırlatmalar takvim görünümü ile tamamen bütünleşebilir.
Extras
Ekstralar
Easy to use
Kullanımı kolay
Attachments
Ekler
With plenty of functions
Bir çok fonksiyon ile
Articles
Makaleler
Fully customizable to your personal wishes
Kişisel isteklerine göre tamamen özelleştirilebilir
We will get back to you as soon as possible.
En kısa sürede sana geri döneceğiz.
Fully customizable to your personal wishes
Kişisel isteklerinize göre tamamen özelleştirilebilir
Home
Giriş
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
İster {0}, {1} veya {2} kullan, çözümün {3}
We will get back to you as soon as possible.
En kısa sürede size geri döneceğiz.
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
İster {0}, {1} veya {2} kullanın, çözümünüz {3}
Infinitive
Imperative
Title
Sentence
No
Yes
No Difference
Formal (V)
You
Siz
No
Yes
Copyright {0}
Telif hakkı {0}
Screenshot
Ekran görüntüsü
Screenshots
Ekran görüntüleri
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Lütfen ilgili tüm bilgileri girin ki size tam olarak yardımcı olabilelim.
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Lütfen ilgili tüm bilgileri girin ki size tam olarak yardımcı olabilelim.
OS Version
OS versiyonu
(see {0})
({0}'a göz at
(see bottom of {0})
({0} 'nın dibine göz at)
Device time zone
Cihazın zaman dilimi
Application time zone
Uygulama zaman dilimi

Weekcal.com invites you to become a translator to help them translate their Weekcal.com project.

Sign up for free or login to start contributing.